05نوامبر/22

کانکسی سرویس بهداشتی هوشمند

سرویس بهداشتی هوشمند کانکسی با ظهور فناوری و تقاضای فزاینده برای راه‌حل‌های بهداشت عمومی ایمن و بهداشتی، صنعت گران این حوزه توالت‌های هوشمند را برای شما به ارمغان می‌آورد که از فناوری

ادامه مطلب...