13دسامبر/22
کانکس ویژه نیروهای مسلح

کانکس ویژه نیروهای مسلح

صنعت دفاعی یکی از حوزه هایی است که بیشترین بودجه در آن اختصاص می یابد که برای هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است. کانکس ویژه نیروهای مسلح با قابلیت استفاده مجدد،

ادامه مطلب...