13دسامبر/22
کانکس نگهداری سگ

کانکس نگهداری سگ

در مقاله کانکس نگهداری سگ باید گفت که سگ‌ها نقش‌های گوناگونی در جوامع انسانی بر عهده گرفته‌اند و آدمیان از آن‌ها برای شکار، گله‌داری، بارکشی، محافظت، کمک به پلیس و نیروهای مسلح،

ادامه مطلب...