13دسامبر/22
حل مشکل اسکان بی خانمان ها با کانکس

حل مشکل اسکان بی خانمان ها با کانکس

در مقاله حل مشکل اسکان بی خانمان ها با کانکس باید گفت همه‌گیری ارائه‌دهندگان خدمات اسکان برای بی‌خانمان‌ها را در یک شرایط سخت گرفتار کرده است. تقاضا زیاد است اما توانایی آنها

ادامه مطلب...