23ژوئن/17

کانکس پیش ساخته پانلی

کانکس پیش ساخته پانلی در ساخت کانکس پیش ساخته پانلی ،ابتدا پلان نهایی و ابعاد و اندازه از سوی کارفرمای محترم تایید میگردد و سپس محل نصب کانکس یا ساختمان های پیش

ادامه مطلب...