کیوسک مطبوعاتی شيك و سبك

 کیوسک مطبوعاتی

کانکس روزنامه فروشی که به نام کیوسک مطبوعاتی هم شناخته می شوند در سطح شهر زیاد می باشد. البته نسبت به گذشته رشد چندانی نداشته اند زیرا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود شبکه های ارتباطی موثری مثل وایبر و لاین و… پخش یک خبر در سطح اجتماع بسیار سریع تر شده و مردم وقت خواندن مطبوعات را کمتر دارند ولیکن در صورت سفارش کیوسک مطبوعاتی، نمای کیوسک و یا کانکس روزنامه فروشی بشرح ذیل می باشد که توضیح می دهیم.

ابعاد کیوسک مطبوعاتی معمولا کمتر از 9 متر مربع نمی باشد و حداکثر مساحت هم از 20 متر مربع تجاوز نخواهد کرد در کانکسهای روزنامه فروشی معمولا رعایت استانداردهای مصوب شهری و نمای شهر و زیباسازی باید در نظر گرفته شود.

نصب پیشخوان مخصوصا بصورت طبقه ای و مورب در سطح دیواره ها و جلوی پنجره های کانکس مطبوعاتی ضروری است بهتر است از حداقل فضا حداکثر بهره را ببریم و بتوانیم جانمایی زیادی را روی کانکس جهت قرار دادن مجله ها وروزنامه ها ایجاد کنیم .داخل کانکس مطبوعاتی قسمت زیر پنجره ها را در صورت نیاز می توان کابینت بندی کرد.

گروههای مختلف روزنامه فروشی را معمولا شهرداری تهران درسطح شهر مجوز می دهد و نمای آنها را این ارگان طراحی می کند نمای ظاهری کانکس های مطبوعاتی بسیار مهم است و جدیدا با ورود کامپوزیت به بازار نمای کانکسهای مطبوعاتی را نیز کامپوزیت ترجیح میدهند نور پردازی محیط بیرون کانکسهای کامپوزیت نیز بسیار مهم است و بهتر است در انواع کامپوزیت از لامپهای هالوژان دار دور تا دور سقف استفاده کرد .