به برجک های نگهبانی در کارخانجات بزرگ و پادگانهای نظامی و شرکتهایی که دارای دیوارهای طولانی هستند و کنترل این دیوارها کار بسیار مشکلی است استفاده میشود . در بالای برجکها پروژکتورهای قوی جهت روشن کردن مسیر و دور تا دور پنجره قرار دارد همچنین پاگردهای بزرگ که نگهبان میتواند دور تا دور کانکس بچرخد و محوطه را کنتنرل نماید. سازه این کانکسها بدلیل ارتفاع بلند و قرار گرفتن در شرایط بعضا بد جوی باید با اصول مهندسی طراحی و ساخته شود نحوه دسترسی نگهبان به اتاقک برجک بوسیله راه پله ای تعبیه شده در برجک و یا بوسیله یک عدد بالا بر میباشد .
کانتینر – آبدارخانه نگهباني برجهاي مسكوني كيوسك نگهباني سرویس بهداشتی تک کابین نگهباني نگهباني برجهاي مسكوني – کانکس مسجد و نمازخانه
کانکس سامان تولید کننده و عرضه کننده خدمات فروش کانکس نو و کانکس دست دوم