جهت بازارهای گل میتوان کانکس هایی ساخت که یک ضلع آن کرکره ای و کنار هم قرارداد . می توان برای کانکسهای گل فروشی سایه بان نصب کرد و یکسری گل ها را زیرآن قرار داد که باعث جذب مشتری می شود . کانکسهای گل فروشی باید دارای تهویه مناسب باشند این کانکسها باید دمای مناسبی جهت تازه و سر زنده بودن گلها و گیاهان داشته باشند . و در فصل تابستان حتما باید خنک نگه داشت تا پژمرده نشوند .

كانكس گلفروشي – mdf , pvcساخت – کانکس تولید گیاه سالن مرغداری پیشرفته کانکس کاروان متحرک مغازه فروش كانكس گلفروشي کانتینر