اتاقک نگهبانی | کیوسک نگهبانی

با توجه به گسترش شرکتهای خصوصی و دولتی و ساخت کارخانجات که در فضاهای بسیار زیاد با دیوارهای طولانی و ساخت ویلاها و یا شرکتهای توریستی که به مدت زیادی خالی از سکنه می باشد، نیاز به حضور شخصی در آن ویلا و شرکت و یا کارخانه جهت نگهبانی و مراقبت از اموال ضروری میباشد. اتاقکی که بتوان نگهبان را در آن اسکان داد مورد نیاز همچنین اماکنی است. پیشنهاد ما استفاده از کیوسک نگهبانی و یا همان کانکس نگهبانی می باشد.
با توجه به موقعیت شرکت و تعداد نفراتی که وظیفه حراست را میخواهند انجام دهند، شما نیاز به کیوسک نگهبانی با ابعاد مختلف خواهید داشت. از مشخصه های یک کیوسک نگهبانی خوب، عایق بودن آن در برابر سرما و گرما، راحتی داخل و امکانات درونی کیوسک نگهبانی، تعبیه مناسب پنجره ها برای دید کامل در کیوسک نگهبانی می باشد.