پلان های روتین کانکس

پلان کانکس

در زیر چند نمونه پلان های روتین کانکس را آورده ایم. این پلان ها برای کانکس اقامتی ، کانکس نگهبانی ، کانکس سرویس بهداشتی و ... می باشد. این پلان ها اختصاصی شرکت کانکس سامان می باشد.

پلان کانکس

 

کانکس

پلان کانکس سرویس بهداشتی

 کانکس   قیمت کانکس فروش کانکس خرید کانکس کانکس دست دوم