کانکس سرایداری - خرید کانکس سرایداری

scurity-staff-shelter-470x340

بعضا" بدلیل نیاز به حضور نگهبان سرایدار در باغ به منظور حفاظت از ویلا باید دارای حداکثر امکانات اقامتی باشد این کانکسها دارای سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه و آبدارخانه و... در این کانکسها جانمایی میگردد و با بستن دو سر سیم به هم کانکس را برقدار و وصل یک انشعاب به لوله ها کانکس را آب دار مینماید

کانکس اتاق سرایداری - سینما پیش ساخته غرفه های عرضه خدمات - حراست توالت کانکس اتاق سرایداری ديد 180 درجه