در زیر چند نمونه پلان های روتین کانکس را آورده ایم. این پلان ها برای کانکس اقامتی ، کانکس نگهبانی ، کانکس سرویس بهداشتی و … می باشد. این پلان ها اختصاصی شرکت کانکس سامان می باشد.

 

پلان های روتین کانکس

 

پلان های کانکس

 

کانکس ها